Odpowiednie przeprowadzanie kampanii influencerskiej to zadanie wymagające wieloaspektowych działań. Kluczowe jest poznanie potrzeb klienta, jego produktu, a także doskonała znajomość realiów, jakie obowiązują w świecie mediów społecznościowych. Skuteczna kampania influencerska to także dziesiątki analiz, które powinny jej towarzyszyć na każdym etapie. Co zatem powinno towarzyszyć działaniom z zakresu marketingu rekomendacji w kontekście mierzenia jej skuteczności?

Kluczowe  wskaźniki omawia Karina Hertel, Dyrektor Zarządzająca BrandLift

Analiza sentymentu komentarzy

Analiza sentymentu komentarzy pozwala zweryfikować, czy dany komentarz, jaki znalazł się pod postem twórcy biorącego udział w naszej kampanii, jest merytoryczny, a więc czy odniósł się do określonego produktu bądź treści wpisu. Określenie sentymentu każdego z takich komentarzy polega na przypisaniu go do grup: pozytywnej, neutralnej lub negatywnej. Następnie liczony jest procentowy udział każdej z tych grup w sumie wszystkich komentarzy. Jak interpretować wyniki? Odnosimy je do wyników konkurencji oraz zestawiamy je standardami komentowania w Polsce czy na świecie w ramach danego medium.

Analiza buzzu, czyli jakie reakcje wzbudza post

„Buzz” to w dużym uproszczeniu szum informacyjny wokół danego tematu. Jego analiza dostarcza najważniejszych danych na temat ilości informacji generowanych w ramach określonego zagadnienia. Ze względu na fakt, iż istnieją tzw. benchmarki dla wielu wskaźników, możliwe jest określenie, jak istotny jest buzz. Opisywane są jego źródła w kontekście podejmowanych działań marketingowych na Intagramie, Twitterze, YouTube czy Twichu. Analiza buzzu pozwala zidentyfikować, które produkty w przypadku analizy marki lub konteksty w przypadku analizy tematu, są najważniejsze. Co więcej, umożliwia skonfrontowanie wyników z efektami działań konkurencji. Jest to niezwykle przydatne narzędzie podczas planowania działań marketingowych. Stosujemy ją do stałego pomiaru efektywności prowadzonych działań, najczęściej w cyklach miesięcznych lub kwartalnych.

Analiza strategii generowania buzzu

Ta analiza umożliwia poznanie źródeł sukcesu konkurencyjnych marek w kontekście ich działań z zakresu influencer marketingu. Jej efektem jest raport, który obejmuje takie zagadnienia, jak: udział poszczególnych działań marketingowych w buzzie, szczegółowe omówienie wybranych akcji wraz z przykładami, liczbę aktywnych profili, a także zbadanie struktury influencerów, którzy odpowiedzialni są za „buzz”. Raport będzie bardzo przydatnym narzędziem na etapie planowania lub modyfikacji prowadzonych działań, dzięki uwzględnieniu strategii stosowanych przez konkurencję.