Olga Kuczyńska po blisko 3 latach objęła stanowisko dyrektora sprzedaży BrandLift. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu klientów, a także dzięki opiece nad kluczowymi brandami przyczyniła się do rozwoju agencji. Od tej chwili będzie rozbudowywała i nadzorowała zespół sprzedaży. BrandLift – agencja marketingu influencerskiego, która skutecznie działa na polskim rynku od 2019 roku.

Zadaniem wiodącym na nowym stanowisku jest współtworzenie budżetów oraz odpowiedzialność za ich realizację. Olga Kuczyńska, dzięki zdolnościom interpersonalnym i operacyjnym będzie efektywnie wspierała dział w każdym etapie sprzedaży. Celem wiodącym jest doskonalenie umiejętności obsługi klienta, dla osiągnięcia najwyższego poziomu. Zadaniem uzupełniającym jest śledzenie i wdrażanie trendów w obszarze influencer marketingu i customer advocacy.

Olga Kuczyńska – to specjalistka z wieloletnim doświadczeniem. Od 2010 roku pełniła funkcję dyrektora działu marketingu w Wydawnictwie Armed „Glukomag”, gdzie odpowiadała za działania reklamowe i PR-owe. Związana była z Wydawnictwem Smart Publishing Magazyny pełniąc funkcję dyrektora działu sprzedaży i reklamy. Na swoim koncie ma także wieloletnią współpracę z Anną Dereszowską.

Z agencją BrandLift związana jest od samego początku jej istnienia.