Prawa autorskie

wraz z zakończeniem kampanii wszystkie prawa autorskie do powstałych w kampanii dzieł przechodzą na Klienta. Dodatkowo przedstawiamy rekomendacje w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystać powstałe materiały aby pracowały dla marek jeszcze długo po zakończeniu kampanii.

Influencerzy

dobieramy precyzyjnie partnerów kampanii w oparciu o analizę profilu dokonaną w Hyper Auditor. Badamy ich profile osobowe oraz dopasowanie behawioralne do potrzeb marki. Wykonujemy audyt jakości kont.

Strategia i taktyka

wychodząc od potrzeb marketera opracowujemy założenia strategiczne i sposób egzekucji kampanii – zarówno jeśli chodzi o wybór platformy jak również koncepcję kreatywną.

Kreacja

przygotowujemy wytyczne dla influencerów i pomagamy im w przygotowaniu właściwej komunikacji. Każda forma kreatywna przed publikacją podlega akceptacji klienta.


Zarządzanie kampanią

odpowiadamy za cały proces. Rolą klienta jest akceptacja poszczególnych etapów: doboru influencerów, koncepcji strategicznej i rozwiązań kreatywnych. Akceptacja odbywa się w wygodnej formie na platformie BrandLift, do której dostęp mają Klienci przez cały czas trwania kampanii.

Rozliczenie kampanii

rozliczamy się z uzgodnionych celów kampanii (KPI). Raport kampanii zawiera realizację założeń w oparciu o dane analityczne, zestawienie publikacji i rekomendacje na przyszłość